Bộ chuyển đổi RF và đầu nối có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm:

2023-06-19
  1. Viễn thông: Các thành phần này được sử dụng rộng rãi trong cơ sở hạ tầng viễn thông, bao gồm mạng di động, trạm gốc và hệ thống cáp quang, đảm bảo kết nối tín hiệu liền mạch và khả năng tương thích hệ thống.

  2. Phát sóng: Bộ điều hợp và thiết bị đầu cuối RF đóng một vai trò quan trọng trong các thiết bị phát sóng, bao gồm truyền hình, hệ thống đường lên và xuống vệ tinh và mạng phân phối tần số vô tuyến, đảm bảo quản lý tín hiệu đáng tin cậy và khả năng tương thích.

Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*