Thư điện tử

  • Bạn là nhà sản xuất? Nhà máy của bạn ở đâu?
  • Số lượng đặt hàng tối thiểu là gì?
  • Thời gian giao hàng là bao lâu?
  • Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng sản phẩm của bạn?
  • Điều khoản thanh toán cho thương mại chính thức của bạn là gì?
  • Nếu tôi tăng số lượng đặt hàng, bạn có thể cung cấp cho tôi những điều khoản ưu đãi nào?
Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*