Đầu nối MCX--en

Đầu nối MCX là một đầu nối đồng trục nhỏ rất phổ biến được ghép nối bằng ren. Nó có hiệu suất tuyệt vời như độ tin cậy cao, độ bền cơ học cao, độ bền cao và hiệu suất điện tối ưu, và được sử dụng rộng rãi trong cáp đồng trục RF kết nối các thiết bị truyền thông di động và thiết bị truyền thông điện tử.

Mô tả sản phẩm

Introduction

MCX connectors(osx)are snap-on coupling micro-miniature coaxial connectors with 30% smaller size than SMB connector.which to fit most applications wherelightweight and easy tocouplingare required in RF circuits of mobile and fixed communication system. The interface dimensions and technical characteristics are per CECC22220 specifications.

MCX Interface

 

MCX Interface Dimension in mm


Plug Receptacle
Letter minimum maximum minimum maximum
A 0.48 0.53 1.80 1.97
B 2.00 2.07 3.43 3.48
C 3.66 3.76 3.61 3.75
D 0.00 0.30 2.31 2.79
E 2.81 3.20 2.61 2.79
F 4.15 / 4.00 4.12
G 2.81 3.20 0.75 0.85Inquiry
Please feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours.
*
*